Tijd om de beste zorg te leveren

Tijd om de beste zorg te leveren

Quin Scenarios Checkme 01 (1)
 

De juiste patiënten op spreekuur

Het is niet voor elke patiënt noodzakelijk om op spreekuur te komen. Wanneer je patiënten hun klachten digitaal kunnen checken, en waar nodig een videoconsult kunnen aanvragen, komen er vanzelfsprekend minder patiënten op je spreekuur. En dat betekent dat je meer tijd overhoudt voor de patiënten die jouw zorg echt hard nodig hebben. Door slimme informatieregistratie en een vooraf ingevulde SOEP maak je bovendien optimaal gebruik van de tijd met deze patiënten.

Quin Scenarios Medicalprofile 01
 

Meer zekerheid bij diagnosestelling

Voor veel voorkomende aandoeningen binnen verschillende specialismen willen we anderhalvelijns diagnostische zorg beschikbaar stellen. Dat betekent dat medisch specialisten je ondersteunen bij objectieve diagnostiek en indicatiestellingen via telediagnostiek en predictiemodellen. Ze geven je ook inzicht in de kwaliteit van ziekenhuizen en ZBC’s. Op deze manier helpen we je niet alleen met het inzichtelijk maken van het zorgpad van je patiënt. We ondersteunen je ook bij het bepalen van de beste zorg.

Quin Illustrations Livelines 20
 

Proactieve zorg voor risico populaties

We stellen patiënten regelmatig vragen om up-to-date patiëntprofielen met je te kunnen delen. Meer inzicht in de basisgezondheid en levensstijl maakt het mogelijk digitaal gezondheidsadvies te geven en preventieve zorg te bieden voor patiënten in risicogroepen.