Quin in de pers

Quin in de pers

2020-11-10

Nieuwe zorgaanbieder lanceert digitale oplossing voor overbelaste huisartsenzorg

Quin verwacht dat door de integratie van fysieke én digitale huisartsenzorg tenminste 12% minder huisartsbezoeken nodig zijn

 

Amsterdam, 10 november 2020 – Huisartsen luiden massaal de noodklok: tweederde van de Nederlandse huisartsen is van mening dat de maximale werkdruk is bereikt[1]. Dit komt onder andere door de vergrijzing, een toenemend tekort aan huisartsen en de coronacrisis. Daarom lanceert Quin, een nieuwe Nederlandse zorgaanbieder opgericht door zorgondernemer Bart Malenstein, vandaag een oplossing om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Quin is de eerste Nederlandse zorgaanbieder die digitale oplossingen, zoals een symptoomchecker en videoconsulten, geheel integreert in eigen Quin Dokters huisartsenpraktijken. Hiermee verwacht Quin dat de werkdruk voor huisartsen fors wordt verlaagd en tegelijkertijd patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorgproces. De zorginnovaties worden vandaag na een intensieve testperiode in gebruik genomen in de eerste Quin Dokters praktijk in regio Rotterdam, locatie Puttershoek. Deze innovaties zullen op korte termijn ook worden uitgerold naar de volgende 11 Quin Dokters praktijken in Nederland.  

Quin biedt een oplossing voor zowel patiënten als huisartsen en integreert het gehele zorgpad, van klacht tot diagnose- en indicatiestelling tot behandeling en follow-up. Gebruikers kunnen via de symptoomchecker in de Quin-app 24/7 een betrouwbaar en persoonlijk medisch advies krijgen over hun gezondheidsklachten en krijgen direct antwoord op de vraag of ze daarvoor een huisarts moeten zien en met welke urgentie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide database met medische gegevens waaruit de juiste inzichten op het juiste moment worden gehaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze symptoomchecker is ontwikkeld in samenwerking met een kernteam van ervaren huisartsen en sluit aan bij de triage richtlijnen zoals in Nederlandse praktijken wordt gehanteerd. Wanneer een gebruiker van de app is aangesloten bij een Quin Dokters praktijk, dit zijn huisartspraktijken die de digitale zorginnovaties van Quin geïntegreerd hebben, biedt de app nog meer functionaliteiten. Zo kan een gebruiker in dat geval via de app een videoconsult met de huisarts inplannen. Ook als een fysiek consult nodig blijkt, kan hij of zij via de app gemakkelijk alle relevante informatie delen met de huisarts, zodat deze zich gericht kan voorbereiden op het consult. Zo wordt de tijd samen maximaal benut.

Vandaag worden deze zorginnovaties, na een periode van intensieve tests, in gebruik genomen bij de eerste Quin Dokters praktijk in Puttershoek. Tanneke Gerritsen, huisarts en voormalig praktijkhouder van deze praktijk, is blij met deze primeur: “Onze huisartsen voelen de druk op de eerstelijnszorg iedere dag weer. Door de digitale zorginnovaties van Quin te integreren in onze praktijk krijgen wij, dankzij het systeem van symptoom checken, monitoring en videobellen, snel inzicht in de medische situatie van onze patiënten en kunnen wij hen deels al op afstand helpen. Dat is met name in deze hectische tijd, waarin een fysiek consult alleen ingezet moet worden als het daadwerkelijk nodig is, echt een uitkomst. Hierdoor vinden minder onnodige consulten plaats en kunnen wij ons richten op waar het echt om gaat: hoogwaardige en persoonlijke zorg op het juiste moment, op de juiste plek.”

De Quin zorginnovaties worden op korte termijn uitgerold naar de andere 11 Quin Dokters praktijken, met in totaal 50.000 gebruikers door heel Nederland. Het is de ambitie van Quin om de komende twee jaren door te groeien naar 50 Quin Dokters praktijken. De Quin-app is kosteloos te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Meer regie voor patiënten

“Patiënten moeten in staat zijn om hun eigen zorgproces vorm te geven en Quin wil hen daarbij helpen. Dit doen we door hen op laagdrempelige wijze toegang te geven tot betrouwbare en objectieve medische informatie en hen in staat te stellen om fysieke en digitale zorg te combineren. Door patiënten de mogelijkheid te bieden om digitaal hun symptomen te checken en eenvoudig een videoconsult in te plannen, krijgen ze vanuit huis toegang tot de kennis en zorg van een huisarts. Hierdoor wordt de werkdruk voor de huisarts verminderd, we verwachten dat hierdoor tenminste 12% minder huisartsbezoeken nodig zijn[2]”, aldus Bart Malenstein, CEO en oprichter van Quin. “Dit komt iedereen ten goede: de patiënten krijgen meer regie over hun zorgproces, de huisarts wordt ontlast en we verminderen de druk op het Nederlandse zorgstelsel.”

Ondersteuning verwijzing van huisarts naar specialist

De zorginnovaties van Quin worden ook ingezet om patiënten te ondersteunen in de verwijzing naar de specialistische zorg. Huisartsen en specialisten worden door Quin’s uitgebreide database met medische kennis en een objectief diagnostisch proces ondersteund in het stellen van de juiste diagnose, waardoor ze gerichter patiënten kunnen doorverwijzen en alleen indien nodig. Vanaf begin 2021 maakt  Quin het ook mogelijk om de kennis van specialisten aan te bieden in de huisartsenpraktijk. Dit gebeurt onder andere door hen digitaal te betrekken bij de indicatiestelling nadat het diagnostische proces is doorlopen, en indien nodig door gezamenlijke digitale consulten met de patiënt te faciliteren.

Hierdoor gaan patiënten op het juiste moment naar het juiste adres als verdere diagnostiek of een behandeling nodig is. Quin verwacht dat het aantal doorverwijzingen tot 26% kan dalen[3], omdat meer klachten in de (verlengde) eerstelijnszorg afgehandeld kunnen worden. Ook zal Quin het mogelijk maken om relevante medische informatie van een patiënt gemakkelijk en veilig tussen huisartsen en specialisten te delen, zodat deze alle benodigde informatie hebben om de best mogelijke zorg te verlenen.

/////

 

Over Quin

Quin is een Nederlandse digitale zorgaanbieder met fysieke huisartsenpraktijken die dankzij slimme zorginnovaties toekomstbestendige huisartsenzorg biedt. Quin geeft patiënten meer inzicht in en regie over hun zorgpad – van klacht tot diagnose tot behandeling en nazorg. Dit doet Quin door gebruikers toegang te geven tot betrouwbare en objectieve medische informatie en door fysieke en digitale zorg op unieke wijze te combineren. Hierdoor worden zowel huisartsen als patiënten ondersteund in de keuze voor de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek. Quin heeft momenteel 12 Quin Dokters praktijken door heel Nederland met 50.000 aangesloten gebruikers. Het is de ambitie van Quin om in de komende twee jaren door te groeien naar 50 Quin Dokters praktijken. De Quin-app is kosteloos te downloaden in de App Store en Google Play Store.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Carolien Krikke

Head of Marketing & Communications a.i.

E-mail: C.krikke@quin.md

Telefoon: +31 (0)6 40062408

 

[1] Landelijke Huisartsen Vereniging (2018)

[2] Leids Universitair Medisch Centrum en NHG (2016), Onderzoek naar het effect op zorggebruik via de website thuisarts.nl bij de huisarts

[3] Op basis van interne analyses verwacht Quin dat 52% van de patiënten door de diagnostische paden zal gaan, naar verwachting kan hiervan 50% in de (verlengde) eerste lijn worden afgehandeld.