2022-07-07

Quin-platform nu beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken

Het platform biedt een groeiend aanbod van zorginnovaties, waaronder de internationaal toonaangevende symptoomchecker van Ada Health 

 

Amsterdam, 7 juli 2022. Het zorgplatform van Quin is nu in licentievorm beschikbaar voor alle huisartspraktijken in Nederland. Het platform verbindt arts en patiënt met een groeiend aanbod van samenhangende, digitale oplossingen. Quin integreert onder andere de toonaangevende symptoomchecker van Ada Health in het zorgproces. 

Tot voor kort was het Quin-platform enkel actief in geselecteerde partner-praktijken. Nu is het Quin-platform voor het eerst beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken in Nederland. “De noodzaak voor de juiste zorg op het juiste moment en de juiste plek is groter dan ooit”, aldus Bart Malenstein, oprichter en CEO van Quin. “Door patiënten actief te betrekken bij hun zorgproces, worden zij ondersteund in de keuze voor de zorg die het best bij hen past. Ons gebruiksvriendelijke platform verbindt patiënten met hun huisarts, via een patiënten-app en een huisartsenportaal en geeft patiënten meer inzicht en zelfregie. Dit draagt niet alleen bij aan betere zorguitkomsten, maar maakt het proces ook doelmatiger en efficiënter.”  

Alles in één patiënten-app 

Quin biedt patiënten één platform voor al hun huisartsenzorg. In de Quin-app kunnen patiënten via een symptoomchecker gemakkelijk inzicht krijgen in hun klacht. Waar mogelijk krijgen patiënten meteen een zelfzorgadvies. Indien nodig, krijgen zij het advies om contact op te nemen met de huisarts, en met welke urgentie ze dit kunnen doen. Op basis van dit advies kunnen zij via de app een (video)consult inplannen of een chatbericht sturen. Ook kunnen patiënten via de app hun medische gegevens inzien en herhaalmedicatie bestellen. Huisartsen worden via de Quin Pro-applicatie verbonden met hun patiënten. Quin Pro ondersteunt onder andere werkprocessen, zoals planning, en geeft artsen voorafgaand aan een consult inzage in de klachtenrapportage en differentiaaldiagnose van patiënten, zodat zij zich gericht kunnen voorbereiden.  

Ada Health 

Het Quin-platform integreert een op kunstmatige intelligentie gebaseerde symptoomchecker rechtstreeks in het werkproces van de huisartsenpraktijk. Hiervoor introduceert Quin de symptoomchecker van Ada Health in Nederland. Deze symptoomchecker is een CE-gecertificeerd medisch hulpmiddel, dat over een periode van 11 jaar is ontwikkeld en verbeterd door het team van meer dan vijftig medische experts en ontwikkelaars van Ada Health. In onderzoek laat de symptoomchecker een dekking van 99% van alle onderzochte aandoeningen zien [1]. De symptoomchecker geldt als zeer betrouwbaar. Onderzoek toont aan dat de symptoomchecker in 97% van de gevallen een veilig urgentie-advies geeft, dit percentage is in lijn met de urgentieadviezen die huisartsen geven1. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat in 70% van de gevallen de uiteindelijke diagnose ook is opgenomen in de door de symptoomchecker gesuggereerde lijst van drie meest waarschijnlijke aandoeningen. De Ada symptoomchecker komt het dichtst bij de accuratesse van de huisarts die in dezelfde studie op gemiddeld 82% ligt [1]. Er is bij Ada Health veel aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijk taalgebruik. 97,8% van de gebruikers geeft aan de symptoomchecker vrij makkelijk, of zeer makkelijk in gebruik te vinden.[2] 

Focus op platform 

De introductie van het licentiemodel volgt op de beslissing van Quin om zich volledig te richten op de ontwikkeling van haar zorgplatform. De praktijkvoering van de Quin Dokterspraktijken is in de afgelopen maanden overgedragen aan partners en nieuwe praktijkhouders. Ook is Quin hard gegroeid: inmiddels werken er nu meer dan honderd productontwikkelaars en een tiental medisch experts aan het platform. Hierdoor is de ontwikkeling van het platform versneld. Niet alleen Quin zit in een versnelling, volgens Malenstein. “Wij zien een grote innovatiedrang in de eerstelijnszorg. Van individuele huisartsen, tot softwareleveranciers en zorgverzekeraars: iedereen is klaar voor de volgende stap. Zo praten wij met verzekeraars over hoe digitale toepassingen, zoals de onze, vergoed kunnen worden. Ons platform is te gebruiken met alle huisartsinformatiesystemen. Momenteel werken we met verschillende HIS-leveranciers samen om de connectie tussen ons platform en hun systemen nog beter te maken.”  

Eerste licentiepraktijk live 

Huisartsenpraktijk Keijzer in Den Haag is de eerste licentiepartner die met het Quin-platform aan de slag ging. “Het platform heeft toegevoegde waarde voor zowel ons team als onze patiënten”, stelt praktijkhouder Diego Keijzer. “Via de gebruiksvriendelijke app kunnen patiënten betrouwbaar medisch advies krijgen en makkelijk contact leggen met de praktijk. Zo is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg”.  

Anderhalvelijnszorg 

Het huidige aanbod aan oplossingen van Quin is slechts het begin. Momenteel werkt het bedrijf, samen met huisartsen en medisch specialisten, aan digitale diagnose- en indicatiepaden. Met deze paden ondersteunt Quin patiënten, huisartsen en medisch specialisten bij het stellen van een diagnose en indicatie, waar mogelijk op afstand. Het diagnose- en indicatiepad voor diagnoses binnen de Maag, Lever & Darm-specialisatie bevindt zich nu in de pilotfase. Binnenkort zullen ook specialistische paden voor Orthopedie en Dermatologie deze fase ingaan.  

 

[1] Gilbert S, Mehl A, Baluch A, et al (2020). How accurate are digital symptom assessment apps for suggesting conditions and urgency advice? A clinical vignettes comparison to GPs. BMJ Open, 2020.

[2] Miller S, Gilbert S, Virani V, Wicks P. (2020). Patients' Utilization and Perception of an Artificial Intelligence-Based Symptom Assessment and Advice Technology in a British Primary Care Waiting Room: Exploratory Pilot Study. JMIR Hum Factors, July 2020.