20220426 Mei Quin Blog Final
 

'Kent mijn huisarts mij straks nog wel?'

mei 2022 ● 5 minuten leestijd


       

Door: Madelon van Tilborg, voormalig huisarts en Head of Medical Content bij Quin.

Digitale hulpmiddelen beginnen gemeengoed te worden in de huisartsenpraktijk. Steeds meer patiënten maken gebruik van middelen als chatfuncties, videoconsulten en inzage in medische dossiers. Toch is niet iedereen overtuigd van de meerwaarde van digitale hulpmiddelen in de zorg. Uit de laatste e-health monitor van het RIVM blijkt zelfs dat dertig procent van de patiënten het oneens is met de stelling dat digitalisering de zorg vooruit kan brengen. Als voormalig huisarts begrijp ik waar deze twijfel vandaan komt, want de combinatie tussen techniek en zoiets persoonlijks als zorg kan tegenstrijdig voelen. Toch ben ik ervan overtuigd dat digitale hulpmiddelen de kwaliteit en de zorgervaring persoonlijker, en daarmee beter, kunnen maken.

Persoonlijke band met je huisarts

De persoonlijke relatie tussen de patiënt en de zorgverlener is een fundamenteel onderdeel van wat zowel patiënten en huisartsen als kwalitatief goede zorg beschouwen. Onderzoek wijst uit dat 95 procent van de Nederlanders behoefte heeft aan een vertrouwensband met de huisarts. Uit verhalen van patiënten blijkt dat we het fijn vinden als de huisarts ons niet alleen als patiënt, maar vooral als mens benadert, met oog voor onze persoonlijke wensen en behoeften, zodat je samen een betere beslissing over de behandeling kunt nemen. De visie van huisartsen komt daar mee overeen. Ook zij willen patiëntgerichte zorg bieden, waarbij patiënten zich gehoord en gezien voelen. Die bovendien efficiënt en doelmatig is en zorguitkomsten bevordert. Uiteindelijk bepalen huisartsen en patiënten samen wat goede zorg is. En bestaat goede zorg dus niet zonder persoonlijke aandacht. 

Vrees

Daar lijkt voor velen de schoen te wringen. Digitale tools zouden die persoonlijke band kunnen verstoren, vrezen veel mensen. Kent mijn huisarts mij straks nog wel als een deel van de zorg digitaal plaatsvindt? Heeft de huisarts nog inzicht in mijn leef- en thuissituatie? Kan hij of zij voldoende inschatten wat er aan de hand is als ik met een klacht kom? Realistische vragen, die ik als voormalig huisarts heel goed snap. Toch mogen we digitale zorg niet gelijkstellen aan onpersoonlijke zorg.

"Deze hulpmiddelen vormen een aanvulling op de vertrouwde zorg in de spreekkamer die patiënten van hun huisarts gewend zijn. Ze geven patiënten en huisartsen nieuwe mogelijkheden om contact te maken en om hun zorg in te richten. Uiteraard kunnen de patiënten die dat willen ook altijd gewoon de praktijk bellen."

Quin brengt patiënten en huisartsen samen

Bij Quin zijn we ervan overtuigd dat technologie een positieve rol kan spelen bij het verbinden van patiënten en huisartsen. Daarom hebben we een platform ontwikkeld waar we patiënt en huisarts samenbrengen. Hier heb je toegang tot verschillende digitale tools die patiënten eenvoudig toegang geven tot medisch advies, hen verbindt met hun huisarts en waarmee hun zorg slimmer kan worden ingericht. Deze hulpmiddelen vormen een aanvulling op de vertrouwde zorg in de spreekkamer die patiënten van hun huisarts gewend zijn. Ze geven patiënten en huisartsen nieuwe mogelijkheden om contact te maken en om hun zorg in te richten. Uiteraard kunnen de patiënten die dat willen ook altijd gewoon de praktijk bellen.

Meer tijd en aandacht voor jou dankzij digitale oplossingen 

Neem de symptoomchecker. Deze tool geeft snel een betrouwbaar inzicht in de mogelijke oorzaken van je gezondheidsklacht, advies of je contact met de huisarts op moet nemen en hoe dringend het is. Door de symptoomchecker in te vullen en de uitkomsten voor je afspraak met de huisarts te delen, kan de huisarts zich beter voorbereiden op het consult. Dat maakt jullie gesprek waardevoller, omdat de huisarts meer tijd en aandacht heeft voor jou. Zo ontstaat er ruimte voor verdiepende vragen.

Binnenkort ook snel advies van de specialist

Bij Quin zijn we ook bezig om het contact met de medisch specialist makkelijker te maken. Is er behoefte aan specialistisch advies? Dan vul jij samen met je huisarts een vragenlijst in over je klachten. Samen met de resultaten van het lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek, wordt dat na toestemming van jou naar de medisch specialist  gestuurd. De specialist geeft vervolgens een advies dat jij met je huisarts kunt bespreken. Zo heb je als patiënt advies van de medisch specialist, zonder dat je daarvoor naar het ziekenhuis hoeft.

Neem de regie over je eigen gezondheid 

Niemand is zo begaan met je gezondheid als jijzelf. Daarom is het zo fijn als je inzicht hebt in de keuzes die je samen met je huisarts kunt maken. Dat is waar digitale tools in uitblinken. Ze geven je de mogelijkheid om als gelijkwaardig partner deel te nemen aan het gesprek over je eigen gezondheid. En samen met je huisarts te bepalen wat kwalitatief goede zorg betekent voor jou. Aan jou de keuze of je daarvan gebruik wilt maken. 

Kan technologie de kwaliteit van de zorg helpen verbeteren? Zeker! Mijn advies is dus omarmen, die digitale vaart. Voor een toegankelijke, kwalitatieve en persoonsgerichte zorg. Voor je huisarts en voor jou.

Over Quin

Bij Quin zetten we technologie in om patiënten meer zelfregie te geven. Dat doen we met ons platform waarop we patiënten en medische experts samenbrengen. Met een mix van digitale oplossingen ondersteunen we beiden tijdens het hele zorgproces: van klacht tot diagnose, behandeling en nazorg. Voor de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment.