Patiënten informatie voor deelname aan onderzoek voor productontwikkeling

Evaluatie van de digitale symptoomchecker

 

Inleiding

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij vragen je om mee te doen aan een onderzoek voor de ontwikkeling en evaluatie van een digitale symptoomchecker. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is uw toestemming nodig.

 

Je ontvangt deze informatie omdat je de Quin-app hebt benaderd vanwege een klacht over je gezondheid. Voordat je beslist of je wilt meedoen aan dit onderzoek, geven wij je hierbij uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door. Als je vragen hebt over het onderzoek kun je deze stellen via onderzoek@quin.md of aan de huisarts die jou belt indien je mee wilt doen aan het onderzoek.

 

1. Algemene informatie

Dit onderzoek is opgezet door Quin. Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren zijn 600 proefpersonen nodig.

 

2. Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het evalueren van onze digitale symptoomchecker. Het testen van de symptoomchecker bestaat uit twee studieonderdelen.

 

Deel A: de zelftriage op afstand

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het advies of en wanneer je contact moet opnemen met je huisarts (dit heet triage) overeenkomt met het standaardzorgproces. In het standaardzorgproces beslist de assistente aan de telefoon of je een afspraak moet maken met de huisarts.

 

Deel B: de lijst met mogelijke oorzaken van de klachten.

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of de lijst met de mogelijke veel voorkomende oorzaken van jouw klachten overeenkomt met het standaardzorgproces. In het standaardzorgproces stelt de huisarts deze lijst met mogelijke diagnoses op wanneer hij/zij je heeft gezien of gesproken.

 

3. Achtergrond van het onderzoek

Quin wil de gezondheidszorg verbeteren met behulp van moderne technologie. Een van onze doelen is transparantie en objectiviteit creëren rondom het nut en noodzaak van medische behandelingen. Dit doel willen wij onder meer bereiken door het ontwikkelen van een digitale symptoomchecker die jou helpt zélf je gezondheidstoestand te beoordelen. Door het doorlopen van een aantal stappen kan de symptoomchecker je voorzien in een advies of en wanneer je contact met uw huisarts moet opnemen en een lijst met mogelijke oorzaken passend bij jouw klacht. Wij willen met onze symptoomchecker patiënten en huisartsen ondersteunen en de gezondheidszorg beter en goedkoper maken. Wij vragen je hulp zodat wij de symptoomchecker continu kunnen evalueren, verbeteren en door kunnen ontwikkelen.

 

4. Wat meedoen inhoudt

Je hebt zojuist de symptoomchecker doorlopen. Hiermee heb je vragen over je gezondheidsklacht beantwoord.

Deze vragen zijn vergelijkbaar met de vragen die je krijgt als je voor jouw klacht contact opneemt met de huisartsenpraktijk en de assistente aan de telefoon krijgt, of vragen die jouw huisarts je stelt.

Als je meedoet aan het dit onderzoek zal je worden opgebeld door een huisarts. Dit is niet jouw eigen huisarts maar een huisarts verbonden aan Quin om het onderzoek zo objectief mogelijk te doen. Deze huisarts zal opnieuw enkele vragen stellen over jouw klacht. De uitkomsten van dit telefoongesprek met jou en de huisarts kunnen we vergelijken met de uitkomsten van de symptoomchecker. Dit telefoongesprek duurt ongeveer 10 minuten. Het is belangrijk om te weten dat het telefoongesprek met de huisarts niet de normale zorg vervangt. De huisarts zal dus alleen vragen stellen over jouw klacht en je verwijzen naar jouw eigen huisarts als je verdere vragen hebt over je gezondheid.

 

5. Wat wordt er van jou verwacht

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat je je aan de volgende afspraken houdt. De afspraken zijn dat je:

  • de symptoomchecker zo goed mogelijk hebt ingevuld
  • de symptoomchecker hebt ingevuld voor jezelf
  • telefonisch bereikbaar bent tussen 13 en 16 uur ’s middags

Het is belangrijk dat je contact opneemt met Quin via onderzoek@quin.md als:

  • je verdere vragen hebt
  • je niet meer wilt meedoen aan het onderzoek
  • je contactgegevens wijzigen
  • je feedback wilt geven

 

6. Mogelijke ongemakken

De huisarts kan tijdens het telefoongesprek adviseren om contact op te nemen met je eigen huisarts terwijl de symptoomchecker dit niet adviseerde.

 

7. Mogelijke voor- en nadelen

Het is belangrijk dat je de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat je besluit mee te doen. Je hebt zelf geen direct voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Je deelname draagt wel bij aan onze missie om patiënten en huisartsen te ondersteunen en de gezondheidszorg beter en goedkoper te maken. Daarnaast help je Quin om de symptoomchecker te evalueren en door te ontwikkelen.

 

8. Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Je ontvangt nog steeds standaardzorg, daar verandert deelname aan deze studie niets aan. Als je wel meedoet, kun je je altijd bedenken en stoppen, ook tijdens het onderzoek. Neem dan contact op via onderzoek@quin.md. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Je gegevens zullen meteen worden verwijderd.

 

9. Einde van het onderzoek

Je deelname aan het onderzoek stopt als

  • de meet- en contactmomenten zoals beschreven bij punt 4 voorbij zijn (je bent gebeld door een huisarts verbonden aan Quin)
  • je zelf kiest om te stoppen
  • Quin, de overheid, of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als voldoende deelnemers aan de studie hebben meegedaan.

 

10. Gebruik en bewaren van jouw gegevens

 

Vertrouwelijkheid van jouw gegevens

Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. Jouw naam en andere gegevens die jou direct kunnen identificeren worden hierin weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot jou te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen en is niet toegankelijk voor de onderzoekers van Quin. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.

 

Toegang tot jouw gegevens voor controle

Personen die ter controle inzage krijgen in jouw gegevens zijn: de huisarts die jou opbelt, de commissie die de veiligheid van het onderzoek in de gaten houdt, nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld de EMA of de FDA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden jouw gegevens geheim. Wij vragen je voor deze inzage toestemming te geven.

 

Bewaartermijn gegevens

Jouw gegevens zullen 5 jaar worden bewaard.

 

Meer informatie over jouw rechten bij verwerking van gegevens

Voor algemene informatie over jouw rechten bij verwerking van je persoonsgegevens kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Bij vragen over jouw rechten kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek kan dat via privacy@quin.md.

 

11. Geen vergoeding voor meedoen

Je wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek.

 

12. Heb je vragen?

Bij vragen over je gezondheid kun je contact opnemen met je huisartsenpraktijk. Bij vragen over de studie kun je contact opnemen met onderzoek@quin.md.

 

13. Ondertekening toestemmingsformulier

We willen je vragen om vandaag een beslissing te nemen over deelname aan dit onderzoek. Je zal dan ook vandaag worden gebeld. Het is belangrijk om dezelfde dag te bellen omdat symptomen kunnen veranderen over de tijd. Op deze manier kunnen we een zo goed mogelijke vergelijking maken.

Indien je toestemming geeft, zullen wij je vragen jouw toestemming in bijbehorend toestemmingsverklaring digitaal te bevestigen. Door je digitale toestemming geef je aan dat je de informatie hebt begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek.

 

Dank voor je aandacht.

Privacy statement

Lees hier meer over de privacy statement gerelateerd aan dit onderzoek